Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Kirjakauppa Gezelius, Y-tunnus 1661052-4
Osoite: Mertasillantie 51, 15230 Lahti  (Hollolan kunnan puolella)
Puhelin: 0406765164
Sähköposti: asiakaspalvelu@teologinenkirjakauppa.fi


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Ari Pelkonen
Osoite: Mertasillantie 51, 15230 Lahti
Puhelin: 0406765164
Sähköposti: asiakaspalvelu@teologinenkirjakauppa.fi


3. Rekisterin nimi

Kirjakauppa Gezeliuksen asiakasrekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 §:n perusteella asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun ja kohdentamiseen, asiakaspalvelun kehittämiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja seurantaan. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin suoramainontaan ja etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
a)Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka ja muut asiakaskohtaiset tiedot.
Asiakkaan tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot: asiakkaan ilmoittama puhelinnumero ja sähköpostiosoite yhteydenottoja varten.
b)Tiedot asiakkaiden tilauksista, toimituksista, palautuksista ja mahdollisesta suostumuksesta suoramarkkinointiin.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tämän rekisterin tietoja saadaan käyttäjien tekemien tilausten yhteydessä.


7. Tietojen luovutus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja luovutetaan ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla niille viranomaisille, joilla on lakiin perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi tietyt, ennalta määritellyt henkilöt.


9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on merkitty. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Tarkastusoikeutta, tiedon korjaamisoikeutta tai kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.