Uskonnon paikka
Uskonnon paikka

Uskonnon paikka

18,50 €
Sisältää alv. 10.00 %

Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. Toim. Outi Fingerroos, Minna Opas ja Teemu Taira. 2. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 205. 2009.


Mikä on uskontoa? Mistä uskontoa koskevat keskustelut kumpuavat? Miten yhteiskunnalliset ja kulttuuriset muutokset heijastuvat käsityksiin siitä, missä on uskonnon paikka? Uskontotiede saa tehtäväkenttänsä inhimillisen tiedon rajoilta - sieltä, missä kulttuuriset jäsennykset ja merkitykset vakiintuvat ja missä ne uusiutuvat. Uskontotieteen tutkimuskenttä on ollut aina käymistilassa.Kysymykset kulttuurisesta tiedosta, totuudesta, merkityksistä ja niiden välittymisen perustavista mekanismeista ovat puhuttaneet uskontotieteilijöitä tieteenalan akateemisen historian alkuajoista lähtien. Paikat, joista tutkijat löytävät uskonnon, vaihtuvat kun uudet uskontoteoriat valtaavat alaa perinteisiltä, klassisilta teorioilta ja tutkimuskohteilta. Nykypäivän tutkijat paikantavat uskonnon yhtä lailla arkisen aherruksen piiriin kuin organisoitujen uskontojen ja uskonnollisten instituutioiden rajaamiin toimintakenttiin.


Kirja johdattaa lukijan keskusteluihin käsitteellisistä viitekehyksistä, joiden avulla uskontoa ja uskonnollisuutta paikannetaan esimerkiksi ruumiillisuuteen, vähemmistöjen yhteisöllisyyteen tai kansallisuusajatteluun. Kirjoittajat erittelevät uskontotieteen teoreettisia ja menetelmällisiä lähtökohtia sekä rajankäyntejä muihin tieteenaloihin. Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi kenelle tahansa uskontotieteestä ja kultturien tutkimuksesta kiinnostuneelle lukijalle.


Uskonnon paikka. Kirjoituksia uskontojen ja uskontoteorioiden rajoista. Toim. Outi Fingerroos, Minna Opas ja Teemu Taira. 2. painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Tietolipas 205. 2009. Sivumäärä: 419. ISBN 978-952-222-120-9.

Arvostelut 0 arvostelua