Johdatus Lutherin teologiaan
Johdatus Lutherin teologiaan

Johdatus Lutherin teologiaan

31,15 €
44,50 €
Alennus päättyy
Sisältää alv. 10.00 %

Toim. Pekka Kärkkäinen. 2. painos. Kirjapaja. 2002.


Kirja sisältää edustavan otoksen suomalaisten Luther-tutkijoiden tekemistä löydöistä ja johdattaa lukijan Lutherin ajan aatehistoriaan ja luterilaisuuden alkujuurille. Teos sisältää yli 20 asiantuntija-artikkelia, jotka valottavat mielenkiintoisella tavalla Lutherin persoonaa ja ajattelua ja samalla muodostavat vankan katsauksen luterilaiseen teologiaan.Kirja jakautuu kuuteen päälukuun. Ensimmäisessä hahmotellaan Lutherin ajattelun historiallisia taustoja. Toisessa luvussa paneudutaan teologian ja filosofian suhdetta koskeviin kysymyksiin ja syvennytään Lutherin raamattunäkemykseen. Seuraavissa kolmessa luvussa keskitytään joihinkin Lutherille ominaisiin erityiskysymyksiin, kuten ristin teologiaan, vanhurskauttamisoppiin ja rakkauden teologiaan. 


Kuudes luku käsittelee Lutherin yhteiskuntakäsitystä sekä Lutheria luterilais-katolisen ekumenian avainhahmona. Alussa on johdantoartikkeli, joka tutustuttaa Lutherin teologian tulkintahistoriaan. Kirjan päättää epilogi, jossa edesmennyt Tuomo Mannermaa kirjoittaa Kristuksen kuvan kaltaisuuteen muuttumisesta.Kirja on syntynyt yhteistyössä Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen kanssa. 


Kirjoittajina ovat Anja Ghiselli, Vesa Hirvonen, Eero Huovinen, Jari Jolkkonen, Sammeli Juntunen, Simo Knuuttila, Kari Kopperi, Pekka Kärkkäinen, Tuomo Mannermaa, Tuija Mannström, Simo Peura, Antti Raunio, Miikka Ruokanen, Risto Saarinen ja Reijo Työrinoja.


Johdatus Lutherin teologiaan. Toim. Pekka Kärkkäinen. Julkaisija Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos. 2. painos. Kirjapaja. 2002. Sivumäärä: 344. ISBN 951-625-789-5.